Emission

Ny metod för elbilsladdning

AutoEnergy erbjuder snabb utbyggnad av laddinfrastruktur genom batteribyte på 3 minuter.

De gångna 10 åren med ambitiösa försök att få till stånd en dominant övergång till elbilstransporter går för långsamt beroende på ett antal kvarvarande brister med dagens modeller och antalet renodlade elbilar i Sverige är de facto endast 2,7 procent. Trots att elbilar i sig erbjuder många fördelar, är dilemmat att infrastrukturen är obefintlig och tiden för ”tankning” av elbilar är fortfarande timmar och inte de 3 minuter det tar att tanka en fossilbil.

AutoEnergy One AB (”AutoEnergy”) erbjuder ”tankning” på 3 minuter för elbilar genom automatiskt batteribyte i stället för att koppla sladd och vänta under laddning. ”Vår övertygelse är att elbilar måste vara bättre än fossilbilar i alla avseenden, vilket inkluderat att ”tankning”(laddning) skall kunna göra snabbt och bekvämt, för att generera en övertygande omställning”.

Genom att implementera batteribyte hos biltillverkarna parallellt med att en infrastruktur byggas upp av oljebolagen och elkraftbolag, möjliggörs en snabb infrastrukturuppbyggnad genom installation av batteribytessystem på de närmare 3000 befintliga bensinstationer i Sverige samt större parkeringsplatser.

Hyr ditt batteri på bensinstationer och tanka genom att byta batteri!

AutoEnergy har tagit initiativet till Infra Power Network AB, som bygger upp en verksamhet med leasing av batterier och batteribytesservice i Drive-thru på bensinstationer. Först på plats är oljebolaget Preem som startar ett pilotprojekt norr om Stockholm inom kort.

I första fasen bygger AutoEnergy, i samarbete med flera bilbyggare, om standard elbilar till dito elbilar med batteribytesfunktion. I andra fasen kommer de etablerade biltillverkarna se fördelarna med batteribyte och implementera funktionen i serieproduktion. Merkostnaden för att bygga in batteribytesfunktion är i det närmaste försumbar. AutoEnergy erbjuder licensavtal för access till en omfattande portfölj av internationella patent.

Bolaget har därutöver ett system för flytande och gasformiga bränslen, dvs vätgas, fossila drivmedel med flera. Systemen förenklar processen för både konsumenter och drivmedelsbolag. Oavhängigt av energislag sker överföringen autonomt i Drive-thru.

Med målsättning att noteras på First North under 2022, erbjuder bolaget ett konvertibelt skuldebrev med konverteringsmöjlighet till kurs 7 kr, vilket innebär en rabatt med 60 % gentemot dagens bolagsvärdering. Se erbjudandet i bilagd pdf.

Vill du istället teckna digitalt, fyll i din email adress nedan så skickar vi ut en digital teckningsanmälan.

Vid frågor kontakta bolaget: info@autoenergy.se.

 

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. For more information see Privacy Policy.